Projekt inwestycyjny – zapytanie ofertowe

Projekt inwestycyjny – zapytanie ofertowe

Vlassenroot jest światowym liderem w zakresie produkcji najbardziej krytycznych części dla dźwigów teleskopowych: wysięgników, części obrotowych oraz podwozi dla dźwigów samojezdnych. Koncentrujemy się głównie na produkcji zaawansowanych komponentów stalowych, części złożonych o dużych gabarytach wykonywanych ze stali o wysokiej wytrzymałości, spełniających najsurowsze wymogi jakościowe.

Vlassenroot Polska Sp. z o.o. rozpoczyna nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt nosi nazwę: "Technologia wysokowydajnego spawania zrobotyzowanego w produkcji prototypowego urządzenia do układania rurociągów podwodnych" w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, działanie 1.4. Całkowity koszt inwestycyjny wynosi około 4,8 mln PLN, z których 2 059 148,16 PLN jest dofinansowane z UE. W tym projekcie Vlassenroot Polska zainwestuje w opracowanie i wdrożenie technologii spawania wysokowydajnego GMA, laserowego oraz spawania zrobotyzowanego z wykorzystaniem oprzyrządowania własnej konstrukcji przy produkcji prototypowego urządzenia do układania rurociągów na dnie mórz, które będzie montowane na specjalnych zbudowanych w tym celu statkach.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić do udziału w przetargu nieograniczonym na usługa badawczo - rozwojowa. Wszystkie informacje w kwestiach formalnych i technicznych można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Dane kontaktowe

Znaleziono zapytanie ofertowe: 1 do 10 od 13 

 1_Zalaczniknr1doSIWZ000.pdf  (329KB)

 2_Zalaczniknr2doSIWZ000-PL.PDF  (267KB)

 3_Zalaczniknr3doSIWZ000-PL.PDF  (263KB)

 Ogaoszenie_nr_001-PL.PDF  (514KB)

 Regulamin_udzielania_zam_wie.pdf  (637KB)

 SIWZ000-PL.PDF  (609KB)

 Wniosek-001-PL.PDF  (496KB)

 1_Zalaczniknr1doSIWZ000.pdf  (329KB)

 2_Zalaczniknr2doSIWZ000-PL.pdf  (267KB)

 3_Zalaczniknr3doSIWZ000-PL.pdf  (263KB)

 Ogaoszenie-nr-002-PL.pdf  (433KB)

 Regulamin-udzielania-zam-wie.pdf  (637KB)

 SIWZ002.pdf  (479KB)

 Wniosek-002.pdf  (400KB)

 1_Zalaczniknr1doSIWZ000.pdf  (329KB)

 2_Zalaczniknr2doSIWZ000-PL.pdf  (267KB)

 3_Zalaczniknr3doSIWZ000-PL.pdf  (263KB)

 Ogaoszenie-nr-003-PL.pdf  (434KB)

 Regulamin-udzielania-zamwie.pdf  (637KB)

 SIWZ003.pdf  (475KB)

 Wniosek-003.pdf  (400KB)

 1_Zalaczniknr1doSIWZ000.pdf  (329KB)

 2_Zalaczniknr2doSIWZ000-PL.pdf  (267KB)

 3_Zalaczniknr3doSIWZ000-PL.pdf  (263KB)

 Ogaoszenie-nr-004-PL.pdf  (434KB)

 Regulamin-udzielanizam-wie.pdf  (637KB)

 SIWZ004.pdf  (476KB)

 Wniosek-004.pdf  (401KB)

 1_Zalaczniknr1doSIWZ000.pdf  (329KB)

 2_Zalaczniknr2doSIWZ000-PL.pdf  (267KB)

 3_Zalaczniknr3doSIWZ000-PL.pdf  (263KB)

 Ogaoszenie-nr-005-PL.pdf  (433KB)

 Regulamin-udzielania-zam-wie.pdf  (637KB)

 SIWZ005.pdf  (474KB)

 Wniosek-005.pdf  (401KB)

 1_Zalaczniknr1doSIWZ000.pdf  (329KB)

 2_Zalaczniknr2doSIWZ000-PL.pdf  (267KB)

 3_Zalaczniknr3doSIWZ000-PL.pdf  (263KB)

 Ogaoszenie-nr-006-PL.pdf  (432KB)

 Regulamin-udzielania-zam-wie.pdf  (637KB)

 SIWZ006.pdf  (472KB)

 Wniosek-006.pdf  (401KB)

 1_Zalaczniknr1doSIWZ000.pdf  (329KB)

 2_Zalaczniknr2doSIWZ000-PL.PDF  (267KB)

 3_Zalaczniknr3doSIWZ000-PL.PDF  (263KB)

 Ogloszenie_nr_007.pdf  (432KB)

 Regulamin-udzielania-zamowien-000.pdf  (637KB)

 SIWZ007.pdf  (487KB)

 1_Zalaczniknr1doSIWZ000.pdf  (329KB)

 2_Zalaczniknr2doSIWZ000-PL.PDF  (267KB)

 3_Zalaczniknr3doSIWZ000-PL.PDF  (263KB)

 Ogloszenie-nr-008.pdf  (432KB)

 Regulamin-udzielania-zamowien-000.pdf  (637KB)

 SIWZ008.pdf  (484KB)

 1_Zalaczniknr1doSIWZ000.pdf  (329KB)

 2_Zalaczniknr2doSIWZ000-PL.PDF  (267KB)

 3_Zalaczniknr3doSIWZ000-PL.PDF  (263KB)

 Ogloszenie-nr-009.pdf  (433KB)

 Regulamin-udzielania-zamowien-000.pdf  (637KB)

 SIWZ009.pdf  (487KB)

 1_Zalaczniknr1doSIWZ000.pdf  (329KB)

 2_Zalaczniknr2doSIWZ000-PL.PDF  (267KB)

 3_Zalaczniknr3doSIWZ000-PL.PDF  (263KB)

 Ogloszenie-nr-010.pdf  (432KB)

 Regulamin-udzielania-zamowien-000.pdf  (637KB)

 SIWZ010.pdf  (501KB)