Projekt inwestycyjny – zapytanie ofertowe

Projekt inwestycyjny – zapytanie ofertowe

Vlassenroot jest światowym liderem w zakresie produkcji najbardziej krytycznych części dla dźwigów teleskopowych: wysięgników, części obrotowych oraz podwozi dla dźwigów samojezdnych. Koncentrujemy się głównie na produkcji zaawansowanych komponentów stalowych, części złożonych o dużych gabarytach wykonywanych ze stali o wysokiej wytrzymałości, spełniających najsurowsze wymogi jakościowe.

Vlassenroot Polska Sp. z o.o. rozpoczyna nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt nosi nazwę: "Technologia wysokowydajnego spawania zrobotyzowanego w produkcji prototypowego urządzenia do układania rurociągów podwodnych" w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, działanie 1.4. Całkowity koszt inwestycyjny wynosi około 4,8 mln PLN, z których 2 059 148,16 PLN jest dofinansowane z UE. W tym projekcie Vlassenroot Polska zainwestuje w opracowanie i wdrożenie technologii spawania wysokowydajnego GMA, laserowego oraz spawania zrobotyzowanego z wykorzystaniem oprzyrządowania własnej konstrukcji przy produkcji prototypowego urządzenia do układania rurociągów na dnie mórz, które będzie montowane na specjalnych zbudowanych w tym celu statkach.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić do udziału w przetargu nieograniczonym na usługa badawczo - rozwojowa. Wszystkie informacje w kwestiach formalnych i technicznych można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Dane kontaktowe