Obróbka mechaniczna XXL

Obróbka mechaniczna XXL

Grupa Vlassenroot jest szczególnie dobrze przygotowana do precyzyjnej obróbki mechanicznej dużych elementów. Sprawia to, że Vlassenroot jest idealnym partnerem do wytwarzania konstrukcji wysięgników do dźwigów teleskopowych.
Tolerancja wynosząca zaledwie 1,5 mm na wysokości, 3 mm na szerokości w przypadku segmentu wysięgnika dźwigu o długości 12 metrów idealnie ilustrują osiąganą precyzję.

Miejsce obróbki o powierzchni ponad 240 m²

W naszej polskiej fabryce zainstalowano najnowsze maszyny do obróbki. Są one wyposażone w sterowanie CNC, głowice obrotowe i frezujące. Chodzi tu w szczególności o ich wyjątkowe wymiary. Dwa centra obróbki zajmują powierzchnię powyżej 80 m², a trzecie ma powierzchnię ponad 240 m².

PLAY

  • Obróbka mechaniczna XXL
  • Obróbka mechaniczna XXL
  • Obróbka mechaniczna XXL
  • Obróbka mechaniczna XXL
  • Obróbka mechaniczna XXL
  • Obróbka mechaniczna XXL
  • Obróbka mechaniczna XXL
  • Obróbka mechaniczna XXL